Personeelsdiensten

De beste betonprofessionals

BBS doet alles op het gebied van beton en dat kan alleen maar doordat wij de beste betonprofessionals in dienst hebben.

Voor diverse grote aannemers leveren wij ervaren vaklieden:

  • Betontimmerlieden: ervaren krachten die het maken van bekistingen tot kunst hebben verheven.
  • IJzervlechters of betonstaalwerkers: Staan garant voor vakkundig vlechtwerk van staal op bouwlocaties, waardoor constructies een sterke vorm krijgen.
  • Betonafwerkers: vaklieden voor wie het vlinderen, impregneren en nabehandelen van een betonvloer geen geheimen kent. Zij herstellen eventuele grindnesten, vullen conusgaten en repareren naadloos onvolkomenheden die bij het storten zijn ontstaan.
  • Slopers: sterke kerels die met een hakhamer of betonzaag om weten te gaan om geheel of gedeeltelijk op een zorgvuldige en efficiënte manier een gebouw, vloer of wand te slopen. Of de situatie nu vraagt of het pneumatisch of elektrisch moet? BBS is van alle markten thuis. Als het moeilijk of lastig wordt, pakken wij het aan!
  • Bouwplaats medewerkers: Mannen die hand- en spandiensten verlenen aan alle werklieden op de bouwplaats.
  • Opruimers: Diegenen die er voor zorgen dat het (beton)afval wordt afgevoerd en de bouwplaats veilig en opgeruimd is en blijft.

Als u één of meerdere BBS medewerkers inzet op een project krijgt u de volgende garanties:

  • Elke BBS werknemer is in het bezit van VCA en wordt persoonlijk door ons gescreend op een juiste instelling t.o.v. veiligheid.
  • Al onze werknemers dragen ten alle tijden zorg voor het gebruik van de juiste schoenen, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
  • Iedereen van BBS houdt zich nauwgezet aan de op de werkplek vastgestelde veiligheidsmaatregelen. We doen het veilig of we doen het niet.

Heeft u extra personeel nodig? Laat dan uw gegevens bij ons achter en we gaan het voor u regelen.

BBS samen bouwen aan een solide toekomst!

      Dennis Meiring
Hi, welkom bij BBS! Kan ik je misschien ergens mee helpen?