PRIVACYVERKLARING

Bouwbedrijf Sebze B.V.
Bouwbedrijf Sebze B.V. (hierna: “BBS B.V.”) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in deze privacyverklaring uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.Wie zijn wij?
Indien wij het in deze privacyverklaring hebben over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen we daarmee:
BBS B.V. gevestigd aan de Stoomweg 19 te Nootdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 52772748.Privacyverklaring
In dit document vertellen we u welke categorieën persoonsgegevens we precies verwerken, waarom we dit doen en met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan privacyregelgeving, waaronder in ieder geval de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent onder andere dat wij:


• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig voor deze doeleinden;
• in gevallen waarin uitdrukkelijke toestemming is vereist, u om deze toestemming vragen;
• passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
• de rechten die u hebt ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens respecteren.Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens van uw BBS B.V. account en IP-adressen.Hoe verzamelt BBS B.V. persoonsgegevens?
BBS B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met BBS B.V..

BBS B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.bouwbedrijfsebze.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).Contact met BBS B.V. kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• per e-mail;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.


Heb je vragen over de privacy policy van BBS?
Neem gemakkelijk contact met ons op.


      Dennis Meiring
Hi, welkom bij BBS! Kan ik je misschien ergens mee helpen?